Introduir dates i veure preus

QGAT Suites & Events

Política de Turisme Responsable

Desenvolupaments Sostenibles

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible de 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible +20, el QGAT COFFE & LUNCH SL es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant-ne el comportament amb l’entorn.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat aquesta Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

De la mateixa manera, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del turisme responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn, a participar en activitats externes i a informar tant internament com externament sobre els avançaments i les actuacions mediambientals de l’empresa.

Així mateix, el nostre establiment manifesta el compromís declarat de lluita contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres objectius principals és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per a això, els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats seran sotmesos a criteris de sostenibilitat o eficiència en l’ús dels recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, i adoptarà i publicarà en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.

Signat,

  • La direcció del QGAT COFFE & LUNCH SL
  • Data: 02/05/2017